Pieper oplossingen

Paging (semafonie).0000231_spok-maxpage-transmitter

Semafonie, of paging, is een dienst waarmee het mogelijk is om personen op te roepen. In het begin hadden semafoons het formaat van een flinke koektrommel en alleen de mogelijkheid om met behulp van een toon aan te geven dat de persoon door iemand werd opgeroepen. De meeste semafoons bevatte 3 lampjes. Hiermee konden 6 verschillende oproepen worden gecodeerd. Allemaal uit doet natuurlijk niet mee en allemaal aan werd voor het testen van de lampjes gebruikt.
imagesLater werd het mogelijk om een nummer over te zenden, meestal een telefoonnummer of eventueel een afgesproken code. Tegenwoordig is het mogelijk om een complete tekst oproep naar een semafoon te sturen en is het mogelijk om een voicemail in te spreken. De semafoon bezitter wordt hiervan op de hoogte gebracht, via een code die vervolgens door het systeem naar de gebruiker wordt overgezonden. Deze functies worden alle digitaal verzonden. Hier voor heeft men wel een digitale pager nodig.

Tegenwoordig.

Een semafoon oproep is in principe eenrichtingsverkeer. De semafoon bezitter zal bij het krijgen van een oproep zelf op basis van de oproep actie moeten ondernemen door bijvoorbeeld de oproeper terug te bellen, of naar de oproepers locatie Bravo-802wte gaan.

Semafonie wordt tegenwoordig in de particuliere sector weinig meer gebruikt. Bij het grote publiek heeft mobiele telefoon, en dan met name de SMS-functie daarvan, die functie overgenomen. Semafonie wordt echter nog wel gebruikt in de professionele branche, waaronder de hulpverlenende instanties zoals Brandweer en Ambulance. De dekking van een semafoon netwerk is namelijk beter dan van het mobiele telefoonnet. Verder is de provider van een mobiele telefoonnet niet gebonden aan het binnen een bepaalde tijd verzenden van een SMS-bericht. Het bericht kan zomaar vele minuten later, of, erger nog, helemaal niet aankomen.Ook vallen deze telefoonnetwerken uit door overbelasting bij een calamiteit in een bepaald gebied.Omdat veel mensen ineens gebruik maken van het mobiele telefoonnetwerk. Reden temeer waarom ook eigen BHV-diensten van bedrijven steeds vaker teruggaan naar een eigen semafoon of pager netwerk. Graag helpen wij u met uw eigen pager netwerk, in-house of bedrijfsterrein.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Dit kan via de mail of telefonisch.

Merken welke wij onder andere gebruiken: Swissphone, Maxtage, Davidcomm.