Luchtvaart communicatie

Wat is luchtvaart Communicatie?

Voor de communicatie is een vliegtuig aangewezen op draadloze verbindingen. Van oudsher werd hierbij gebruik gemaakt van de kortegolf band. Later zijn hier ook hogere frequenties en satellietcommunicatie bijgekomen. Tegenwoordig maakt men gebruik van de HF, VHF en UHF-band. De HF Band maakt gebruik van frequenties in de kortegolf (HF) deze zit tussen de 2,850 en 22 MHz. Vroeger maakte men veel gebruik van de HF band om de vliegtuigen te bereiken, Dit was toen de enige manier om een vliegtuig tijdens de vlucht te kunnen bereiken. Naast frequenties ten behoeve van de luchtverkeersbegeleiding bij vlucht, landing en het opstijgen, hebben de luchtvaartmaatschappijen ook eigen frequenties om het vliegtuig te kunnen bereiken voor het afhandelen van zakelijke berichten. Tegenwoordig vindt de communicatie vooral veel plaats op de VHF, dit is voor de communicatie over korte afstanden en via een satelliet voor communicatie over langere afstanden. IC-A110_450x369

De VHF band (117.975 – 137 MHz) wordt met name gebruikt voor het verbale radioverkeer op de luchthavens en voor contact met de luchtverkeersleiding. Als modulatie wordt nog steeds van AM gebruik gemaakt. Van de 760 kanalen die in deze band zijn gedefinieerd is dan ook twee-derde (506) bestemd voor verkeersbegeleiding. De overige kanalen kunnen door de luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt.

Voor verscheidene toepassingen zijn diverse apparaten gemaakt. Voor ground to air contact kan gebruik worden gemaakt van handheld radio (portofoon). Deze toestellen zijn gemaakt voor het grond personeel. Ook zijn er mobiele stations voor vaste inbouw in auto’s of andere grond units. De verkeersleiding kan zo makkelijk mobiel contact houden met het grond personeel. Men maakt hiervan alleen gebruik als zowel het personeel van betreffend vliegtuig, als grondpersoneel tegelijk met de verkeersleiding moet communiceren. In andere gevallen maakt men ook gebruik van VHF-FM apparatuur v321.A6_A24_6oor grond en platformverkeer.  Het gebruik van luchtvaart radio apparatuur is onderworpen aan een vergunningstelsel dat wordt beheerd door Agentschap Telecom.

Merken welke wij onder andere gebruiken: Icom